Biz Kimiz ?

İsmi Japonca da ‘Gelecek Teknolojileri ve İnovasyon’ anlamlarına gelen MIRAIKAN Çevre Teknolojileri endüstrilerde karşılaşılan problemleri çözmek adına güncel teknolojik sistemleri kullanıp en verimli çözüm ve en yüksek standartları sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
 Bu amaç ve hedef doğrultusunda inşaat, temizlik kimyasalları ve sterilizasyon alanlarında proje ortaklıklarında bulunulmuş en doğru ve güncel hizmeti en hızlı şekilde uygulamak görev edinilmiştir.
 Yapılan ortaklıklar, projeler ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda çevresel ve endüstriyel problemlerde geniş kapsamlı bilgi ve deneyim birikimine sahip olunmuştur. ‌     ‌