‌ 


Antimic® Teknolojisi Nedir ?

Antimic®, Sabancı üniversitesi laboratuarlarında, Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu’nun yaklaşık 5 yıllık bir çalışması ile oluşturulmuştur.
Bakteri, virüs ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları fiziksel olarak yok eden, küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleyen, çapraz bulaşmaları önleyen, uzun süre kalıcı etki sağlayan yeni nesil nano teknolojik antimikrobiyal koruyucu malzemedir. 

                                           

1.Bölüm : Silan zemin cam,tekstil,ahşap, seramik gibi her türlü yüzeyde kalıcı olmasını sağlayan kovalent bağlardan oluşur.

2.Bölüm: Molekülün ikinci bölümü merkezde bulunan pozitif yüklü nitrojendir. Mikropların hücre zarları negatif yüklüdür.Bu bölüm mikropları içine çeker ve yok eder. 

3. Bölüm: Üçüncü bölüm,kılıç gibi çalışan moleküler zincirdir.Kendisine temas eden mikropların hücre zarlarını deler ve parçalar. 

Antimic® Özellikleri Nelerdir ?

Nanoteknolojik bir ürün olduğundan gözle görülmez, görüntüyü bozmaz. 
Antibakteriyal, antifungal ve antiviral özellik gösterir. 
Ağır metal veya gümüş ihtiva etmez. 
Uygulandığı yüzeyle reaksiyona girip onun bir parçası olduğundan yıkamayla uzaklaşmaz.Kalıcı etki yapar.
Tekstil ürünleri, seramik, ahşap, cam, plastik, beton gibi hemen hemen her türlü yüzeye uygulanabilir 
Zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmaz. Doğa dostudur. 


Antimic® nanoteknolojik koruma yöntemi, PCT/IB2010/051747 Uluslararası Patent Numarası ile dünya çapında koruma altına alınmıştır.

Antimic® Nasıl Çalışır ? 

Antimic®’ in renksiz ve kokusuz aktif maddesi su ile taşınır. Antimic® uygulandığında su buharlaşır, aktif madde yüzeye moleküler bağlanarak sabitlenir ve uygulandığı yüzeyin bir parçası haline gelir. Böylece mikroskobik kalınlıkta, homojen ve kesintisiz bir “ antimikrobiyal bariyer” oluşturur. Bu antimikrobiyal bariyer yüzeylerde oluşan kılıç kalkanına benzetilebilir. Yüzeylerde oluşan mikro kılıçlar milyarlarca adetten oluşur. Tüm yüzeyi kapladığından dolayı yüzeye temas eden tüm mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak yok eder. Pozitif yüklü merkez sayesinde negatif yüklü mikroorganizmaları kendine çekerek yok eder. Böylece havada bulunan kolonilere karşı da antimikrobiyal koruma sağlar. Uygulandığı yüzeylerde elektrostatik etki gösterir, yüzey gerilimini çoğaltarak mukavemeti arttırır.

                                  

Antimic® Hangi Mikroorganizmalara Karşı Etkili ?


Antimic®’ in Diğer Ürünlerden Farkı Nedir ?

Antimic®, metal içermeyen organik yapıdadır . 
Antimic®, yüzeyde oluşturduğu nano kalkanlar sayesinde kalıcıdır.  
Küf, mantar ve mayaya karşı etkili olmayan Gümüş bazlı uygulamalar ve UV ışığa gerek duyan ve yavaş aktivite gösteren Titanyum veya Silisyum bazlı nanoteknolojik uygulamalar, Antimic®’ in geniş spektrumlu güçlü etkisine ulaşamaz. 
Antimic® Uygunluk Belgeleri ve Raporlar

-T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü / Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirimi
-T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Deterjan Üreticisi Bildirimi
-Reach Compliance Certificate
-US Environmental Protection Agency
-Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Kalıcılık&Aktivite Testleri
-Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  / İnsan ve Çevre Sağlığı Etkisi Testleri
-ISO 14001:2004
-ISO 9001:2008
-ISO 13485:2003
-T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıssızsıfha Merkez Başkanlığı / Mikrobiyolojik Etkinlik Kontrol Raporu
-Tübitak MAM / Mikrobiyolojik Analizler
-T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / İrritasyon Testi
-T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı / Sensitizasyon Testi
-T.C Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı /Sitotoksisite Deney Raporu
-T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
-T.C Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Böl. / Biyosidal Etkinlik Raporu
-S.G.S / Migrasyon Testi Raporu
Antimic® Tanıtım Videosu